Privacy verklaring

Wij zijn ons er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid (en wettelijke plicht) om jouw privacy te beschermen en er voor te zorgen dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Dit is de privacyverklaring van Schoep’s Holding B.V. / Alex Schoep Consulting, hierna ook: “Alex Schoep Consulting”. Kijk voor onze contactgegevens onderaan deze privacyverklaring bij het kopje “Wat als je vragen of klachten hebt?” In deze privacyverklaring informeren wij je over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Alex Schoep Consulting. Daarmee laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website en / of diensten gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee omgaan.

Ons gebruik van verzamelde gegevens
Gebruik van onze diensten
Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je mogelijk om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Alex Schoep Consulting of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Rechtsgronden waarop het gebruik van jouw gegevens zijn gebaseerd
Wij gebruiken je gegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Wanneer je ons daartoe toestemming hebt gegeven.
 • Wanneer de gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die wij met jou hebben, of waarbij je partij bent.

Wanneer gegevens nodig zijn voor ons gerechtvaardigd belang, of dat van een ander. Het gaat om de volgende “gerechtvaardigde belangen”:

 • Ons commerciële belang om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers en onze klanten en hun wensen.
 • Ons commerciële belang om een goede beoordeling te kunnen maken van de kredietwaardigheid van (potentiële) klanten.

Communicatie
Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk vragen te verwerken en op verzoeken te antwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Alex Schoep Consulting of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Wij geven jouw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Alex Schoep Consulting of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacy-verklaring tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Zo verwerken wij persoonsgegevens van klanten en relaties voor marketing doeleinden, zoals voor het sturen van e-mails en brieven met informatie over onze producten, diensten, aanbiedingen, acties, reviews en klanttevredenheidsonderzoeken.

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens van geïnteresseerden – als die zich daarvoor expliciet hebben aangemeld – voor het toesturen van e-mail nieuwsbrieven.

Als jij of jouw bedrijf een adviesrelatie met ons heeft, of bij ons daartoe een aanvraag doet, verwerken wij persoonsgegevens om in staat te zijn je met geëigende raad en daad terzijde te staan.

Zo gebruiken we persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor identificatiedoeleinden
 • Voor het aanspreken met de juiste titel
 • Om (elektronische) bevestigingen van de registratie en/of de bestelling te kunnen sturen
 • Om adviesaanvragen te kunnen beoordelen
 • Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze (financiële) administratie
 • Voor het registreren, beheren, controleren van informatie die voor ons noodzakelijk is om u op goede wijze van advies te dienen
 • Het per email op de hoogte houden van ons aanbod, nieuws en acties en zo nu en dan voor klantonderzoeken
 • Om de browser en/of het apparaat te herkennen.
 • Voor het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid van de website
 • Voor het maken en analyseren van bezoekersstatistieken
 • Om het surf- en klikgedrag op onze website te volgen en zo onze website te verbeteren, gebruikersvriendelijk en interessanter te maken

Bewaartermijn van persoonsgegevens
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken.
In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

Soort gegevensBewaartermijn
Klantgegevens (NAW gegevens, email adres, telefoonnummer)Tot 2 jaar na de laatste transactie.
Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.
Gegevens in de administratieZolang als u met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna.
Accountgegevens (inlognaam, wachtwoorden)Zolang als u het account hebt.
Bestelgeschiedenis (delen die niet onder de wettelijke fiscale bewaarplicht vallen).Zolang als u met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna.
Social Media log in gegevensTot 1 jaar na het laatste websitebezoek.
CorrespondentieZolang als u een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.
IP adresTot 6 maanden na het laatste websitebezoek.
Informatie over surfgedragTot 6 maanden na het laatste websitebezoek.
ReviewsZolang de review relevant is.
LocatiegegevensTot 3 maanden nadat de locatiegegevens zijn gegenereerd.
Informatie over credit checksTot 6 maanden na uw laatste aanvraag.
Informatie die u op de website invoert om op de website te tonen.Zolang de informatie relevant is om op de website te tonen.
Informatie die verband houdt met een juridische procedure.Zolang dat nodig is voor het voeren van de juridische procedure of voor het vaststellen van onze rechten in een juridische procedure.

Derden
Jouw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij je hier expliciet toestemming toe hebt gegeven. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Jouw rechten
Je hebt op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • een kopie en inzage te vragen in jouw gegevens;
 • informatie te ontvangen over de verwerking van jouw gegevens;
 • incorrecte gegevens te laten corrigeren;
 • onvolledige gegevens aan te laten vullen, gezien de doeleinden waarvoor die worden verwerkt;
 • jouw gegevens te laten verwijderen;
 • jouw gegevens te laten “beperken”;
 • bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van jouw gegevens;
 • als je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van jouw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van jouw gegevens;
 • als je de gegevens zelf hebt aangeleverd of wanneer gegevens door jou zijn aangemaakt (bijvoorbeeld op basis van jouw gebruik van onze dienst), en je daarvoor toestemming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: om jouw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format in machine leesbare vorm mee te krijgen en, als dat technisch mogelijk is, deze op die manier aan een andere partij over te laten dragen;
 • een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van je gewone verblijfplaats, waar je jouw werk verricht of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om je rechten uit te oefenen, kunt je contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan genoemd bij “Wat bij vragen of klachten?”

Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om je verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met jou niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van je hebben, dit zullen wij dan ook toelichten.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere nieuwsbrief en in onze elektronische commerciële berichten vind je altijd de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of om je af te melden.

Wat bij vragen of klachten?
Als je vragen of klachten hebt over het gebruik van jouw gegevens of over deze privacyverklaring kunt je contact opnemen met:

Schoep’s Holding B.V.
Postbus 59596, 1040LB Amsterdam
Telefoon: 06-53390005
Email: info@shbv.nl

 

Aanpassen van de privacy-verklaring

Deze privacyverklaring is aangepast op 23 mei 2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij je daarvan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door je als jouw email adres bij ons bekend is, een e-mail te sturen.