Slimme ondernemers doen het niet alleen!

Veel ondernemers van kleine en middelgrote bedrijven voelen zich er vaak alleen voor staan. Ze dragen alleen de verantwoordelijkheid voor het dagelijks reilen en zeilen van het bedrijf. Om maar niet te spreken van de tactische en strategische keuzes die de ondernemer steeds moet maken. Heb jij soms ook dat gevoel? In deze blog leg ik uit wat je daaraan kunt doen.

Slimme ondernemers doen het anders

Uit eigen ervaring ken ik maar al te goed het gevoel dat je tekortschiet met betrekking tot kennis en ervaring of nieuwe ideeën voor je bedrijf. Zelfs als je een zakelijke partner hebt. Dit gevoel had ik vooral wanneer ik geconfronteerd werd met nieuwe, voor mij onbekende situaties. Voor het eerst een grote lening aanvragen bijvoorbeeld, of de keuze om wel of niet uit te breiden naar het buitenland. Daarom vroegen we ervaren adviseurs om raad. Natuurlijk stuurden zij een rekening voor hun werkzaamheden, maar het voordeel dat hun kennis en ervaring meebracht was vele malen groter dan de kosten.

Geen specialist, maar ervaringsdeskundigen

Specialisten als accountants, juristen, HR-adviseurs of bedrijfsadviseurs zijn per definitie tijdelijk en op een zeer specifiek onderwerp in te zetten. Maar als ondernemer heb je juist vaak behoefte aan een klankbord voor allerlei andere zaken. Over welke kant het met het bedrijf op moet gaan, welke rol je als ondernemer in je bedrijf wilt gaan spelen of om gewoon af en toe even de dagelijkse frustraties met iemand te kunnen delen. Iemand die vanuit ervaring en een frisse blik tegen dergelijke situaties aankijkt. Maar tegelijkertijd wel langere tijd betrokken is bij de organisatie. Ondernemers die zich omringen met ervaren mensen met wie zij hun strategie delen, die hen een weerwoord geven en met wie zij in een vertrouwelijke situatie problemen bespreken hebben niet alleen meer succes met hun bedrijf, maar ondernemen ook met veel meer plezier.

Slimme ondernemers doen het structureel

Een goede manier om structurele support om je heen te bouwen is door een Raad van Advies in te stellen. Dat klinkt misschien zwaar, maar je kunt zelf bepalen hoe je dat in wilt richten. In een dergelijke Raad van Advies benoem je twee of drie mensen die aanvullende capaciteiten, kennis, ervaring en netwerken inbrengen. Door enkele keren per jaar een formele meeting te beleggen, dwing je jezelf ook regelmatig structureel over je bedrijf en de toekomst daarvan na te denken. Je kunt de leden ook benaderen wanneer je met een acute vraag of probleem zit. Omdat zij goed op de hoogte zijn van wat de uitdagingen van je bedrijf zijn en wat je wilt bereiken, leggen zij bredere verbanden. En daarnaast zijn ze ook ambassadeur van je bedrijf in hun eigen netwerken. Regelmatig maken ondernemers mee dat zij via zo’n Raad van Advies nieuwe klanten, relaties en financieringen krijgen. Slim toch?

Een stappenplan: hoe benoem je een Raad van Advies?

1. Kies ervoor jezelf te omringen met mensen die je op een structurele manier begeleiden als ondernemer. Wat verwacht je van de Raad en haar leden? Hoe vaak wil je een beroep op ze doen? Welke (in)formele taken en bevoegdheden wil je geven? Daar ben je geheel vrij in, maar goede leden van een dergelijke Raad verwachten wel een serieuze rol.

2. Maak een inventarisatie van welke kennis, kunde, ervaring of netwerken voor jou en de ontwikkeling van jouw bedrijf de komende tijd het belangrijkst zijn. De uitkomst van deze stap is dus een
profielschets van de gewenste leden van de Raad van Advies.

3. Kijk binnen je netwerk en daarbuiten naar welke mensen passen binnen de profielschets. Zoek daarbij naar ‘stevige’ ervaren mensen die hun sporen hebben verdiend, die een klik met jou hebben maar die ook sterk genoeg in hun schoenen staan om jou objectief een weerwoord te geven wanneer zij een andere mening hebben. Deze personen moeten elkaar wat betreft kennis, ervaring en netwerken uiteraard aanvullen. Wil je het formeler opzetten, dan kun je ook gespecialiseerde bureaus inschakelen die een werving- en selectietraject voor je opzetten.

4. Pols bij de groep potentiële leden of zij eventueel geïnteresseerd zijn in een dergelijke rol. Let daarbij ook op de persoonlijkheid van de kandidaten. Kun je je voorstellen dat je met hen over specifieke problemen in je bedrijf spreekt? Denk je met hen een vertrouwensband op te kunnen bouwen? En omdat ondernemers vaak redelijk dominante mensen zijn: is de kandidaat in staat jou een weerwoord te geven?

5. Stel voor een proeftijd van een jaar de Raad van Advies in en benoem de leden.
Maar mijn ervaring is, dat een Raad van Advies zich doorgaans vertaalt in een snellere ontwikkeling van het bedrijf en een betere structuur. Daarbij is het natuurlijk een heel goed gevoel om er als ondernemer het niet helemaal alleen voor te hoeven staan.

Uiteraard, zo’n Raad van Advies kost wat. Maar de kosten heb je zelf in de hand en zijn afhankelijk van de grootte van je bedrijf en de ervaring en statuur van de leden. Bel me rustig als je over dit onderwerp eens verder van gedachten wilt wisselen of als je support wilt hebben bij het doorlopen van de bovengenoemde stappen: 06 53 39 00 05.

Artikelen ontvangen over ondernemen, groeiversnelling en exit-planning?

Meld je hier aan!